Персональний консалтинг

Дорадчі проекти повинні підтримувати Ваші дії в процесі змін. Зміни в сфері управління людськими ресурсами вимагають особливого підходу, основаного не тільки на кваліфікаціях в цій сфері, але перш за все на збереженні нейтрального підходу до проблеми. Кожен дорадчий проект розпочинається від діагнозу нинішньої ситуації та підбору відповідного рішення залежно від ваших очікувань і культури організації.

У рамках дорадчих проектів на базі свого багатолітнього досвіду ми можемо вам запропонувати виконання:

  1. реструктуризації працевлаштування і outplacementu (аутплейсменту),
  2. системи оцінювання роботи,
  3. системи робітничих оцінок також ідентифікації підготовчих потреб,
  4. оцінки потреб і вказівка напрямів подальшого професійного розвитку працівників (development center(центр розвитку)),
  5. дослідження робітничих настроїв – анкетні дослідження, які дозволяють вивчити рівень загального задоволення працівників в ситуації змін, в діагностичних цілях а також при плануванні кадрової політики,
  6. діагностування потенціалу особового з точки зору даної посади і організаційної культури (характеристика індивідуальності, оцінка схильності) на базі методу SLG Тhomas International.

Ми гарантуємо:

  • тактовність і конфіденційність виконуваних процесів,
  • аналіз ситуації і виникаючих з неї потреб,
  • відкрита і еластична співпраця.