Dla Pracodawców

Oferując nowoczesne rozwiązania kadrowe staramy się odciążać naszych Klientów w sferze administracyjnej oraz wspomagać w redukcji kosztów zatrudnienia.

Cechuje nas profesjonalizm, rzetelność i odpowiedzialność. Przestrzegamy zasady poufności i dyskrecji. Pracujemy szybko, sprawnie, bez zbędnej biurokracji, pozostawiając po stronie Klienta minimum formalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.


PRACA TYMCZASOWA

Praca tymczasowa jest nowoczesną, elastyczną formą zatrudnienia pracowników szczególnie korzystną dla firm w sytuacjach:

 • czasowego nasilenia produkcji, obsługi magazynu itp.
 • sezonowości produkcji lub świadczenia usług,
 • absencji urlopowej  lub chorobowej,
 • wymagających jednorazowego zatrudnienia np. akcje promocyjne, porządkowe  

W zakresie świadczenia usług pracy tymczasowej mamy do zaoferowania najwięcej ciekawych rozwiązań zwłaszcza w sytuacjach powiększania lub restrukturyzacji zatrudnienia.


OUTSOURCING PROCESÓW

Outsourcing kadrowo-płacowy

W ramach tej usługi obsługę Państwa firmy w zakresie kadrowym i płacowym, niekoniecznie łącznie, przejmuje Staff Service.

Zapewniamy pełny zakres administracji dokumentacją kadrowo-płacową oraz spełnienie wszystkich wymogów prawnych w tym zakresie. Ponadto mają Państwo możliwość korzystania w tym zakresie z naszej wiedzy i doświadczenia.

Przejmując obowiązki związane z kadrami i płacami zapewniamy Państwu możliwość pełnej informatyzacji procesu, całkowitą poufność informacji w tym zakresie oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Outsourcing procesów

Wydzielenie procesów, działów poza firmę pozwala działać efektywniej, koncentrując się na celach i zadaniach strategicznych. Odpowiedzialność za wydzielony proces, dział przejmuje Staff Service gwarantując nie tylko zachowanie ciągłości działania ale również elastyczną współpracę i wysoką jakość usług.

Usługę zatrudnienia zewnętrznego kierujemy do firm, którym zależy na:

 • utrzymaniu liczby etatów na wymaganym poziomie – firmy z określoną (limitowana) liczbą etatów. Koszty zatrudnienia zewnętrznego stanowią koszty usług obcych, co ma znaczenie dla  wskaźników efektywności obliczanych na podstawie liczby zatrudnionych,
 • optymalizacji kosztów administracyjnych – przejmujemy wszystkie czynności związane zatrudnieniem pracowników zewnętrznych, co pozwoli uniknąć firmie nadmiernego rozrostu własnych zasobów administracyjnych,
 • usprawnieniu procesów rozliczania – przejmujemy pełną obsługę rozliczeń płacowych i pozapłacowych, takich jak: delegacje, samochody służbowe, telefony itp. wraz z pełną odpowiedzialnością za prawidłowość i terminowość rozliczeń,
 • zachowaniu poufności informacji – dostęp do wiedzy na temat warunków zatrudnienia pracowników mają jedynie wybrane osoby zajmujące się współpracą.


DORADZTWO PERSONALNE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Współpracujemy z ludźmi i pracujemy dla ludzi. Wiedza, doświadczenie i kompetencje zawodowe pracownika to nie wszystko. W procesie zatrudnienia równie ważna jest relacja oparta na zaufaniu, szacunku i rozumieniu wzajemnych potrzeb. Dlatego tak istotne jest dopasowanie człowieka nie tylko do stanowiska, ale również do środowiska, kultury i celów organizacji. 

W ramach usługi doradztwa personalnego proponujemy:

Projekty rekrutacyjne

 • przygotowujemy specyfikacje stanowiska pracy zawierające wymagania i oczekiwane kompetencje,
 • prowadzimy proces rekrutacji w oparciu o własną bazę kandydatów jak i kanały zewnętrzne (ogłoszenia, portale, social media) ,
 • prowadzimy rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami,
 • dokonujemy wyboru (selekcji) kandydatów.

Projekty doradcze

 • audyt personalny,
 • audyt kompetencyjny,
 • audyt dokumentacji kadrowej.