Rekrutacja i selekcja

Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z różnymi firmami i różnymi ludźmi potwierdza, że wiedza i kompetencje zawodowe pracownika to nie wszystko. W procesie zatrudnienia równie ważne jest rozumienie wzajemnych potrzeb oparte na dyskrecji i zaufaniu. Dlatego tak istotne jest w procesie rekrutacji dopasowanie człowieka nie tylko do stanowiska, ale również do środowiska i kultury organizacji.

W ramach projektów rekrutacyjnych wykonujemy:

Rekrutacje indywidualne:

  1. executive search
  2. rekrutacja i selekcja

Rekrutacje na dużą skalę:

  1. wstępna selekcja kandydatów
  2. rekrutacje masowe również o zasięgu ogólnopolskim

Gwarantujemy:

  • poufność i dyskrecję,
  • analizę sytuacji i potrzeb,
  • bazę kandydatów gotowych do pracy,
  • wykorzystanie narzędzi rekrutacyjnych (wywiady, testy, sesje assessment center),
  • różnorodne kanały dostępu do kandydatów,