Doradztwo personalne

Projekty doradcze mają wspierać Państwa działania w procesie zmian. Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi wymagają szczególnego podejścia opartego nie tylko na kwalifikacjach w tym zakresie ale, a może przede wszystkim, na zachowaniu neutralnego podejścia do problemu. Każdy projekt doradczy rozpoczyna się od diagnozy obecnej sytuacji oraz doboru odpowiedniego rozwiązania w zależności od Państwa oczekiwań i kultury organizacji.

W ramach projektów doradczych na bazie swojego wieloletniego doświadczenia możemy Państwu zaproponować wykonanie:

  1. restrukturyzacji zatrudnienia i outplacementu,
  2. systemu wartościowania pracy,
  3. systemu ocen pracowniczych oraz identyfikacji potrzeb szkoleniowych,
  4. oceny potrzeb i wskazanie kierunków dalszego rozwoju zawodowego pracowników (development center),
  5. badania nastrojów pracowniczych – badania ankietowe pozwalające na określenie poziomu ogólnej satysfakcji pracowników w sytuacji zmian, w celach diagnostycznych oraz przy planowaniu polityki kadrowej,
  6. diagnozowania potencjału osobowościowego z punktu widzenia danego stanowiska i kultury organizacyjnej (charakterystyka osobowości, ocena predyspozycji) na bazie metody SLG Thomas International.

Gwarantujemy:

  • dyskrecję i poufność prowadzonych procesów,
  • analizę sytuacji i wynikających z niej potrzeb,
  • otwartą i elastyczną współpracę.