Jak aplikować

Zmieniająca się rzeczywistość na szeroko pojętym rynku pracy wymaga od ludzi aktywności w poszukiwaniu pracy. Trzeba szukać wyzwań i nowych doświadczeń, żeby szybko odpowiedzieć na potrzeby pracodawców.

Rejestracja w naszej bazie danych kandydatów nic nie kosztuje, a może przynieść wymierne korzyści w postaci ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Ponadto warto wiedzieć, iż nasi konsultanci w pierwszej kolejności korzystają z tej bazy podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych.


SZUKASZ PRACY? APLIKUJ!

Kandydatów poszukujących pracy zapraszamy do składania swoich dokumentów aplikacyjnych tj.: cv wraz z listem motywacyjnym.

Można to zrobić w następujący sposób:

  • wysyłając wcześniej przygotowane dokumenty na nasz adres mailowy: cv@staffservice.com.pl
  • odwiedzając nasze biuro – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Składane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Staff Service Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.926 z póź.zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres 1 roku od daty złożenia  Oświadczam jednocześnie iż jestem świadomy, że moje dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy Staff Service Sp. z o.o. bez mojej zgody.”

Jednocześnie informujemy, iż każdy zarejestrowany w naszej w bazie danych Kandydat ma prawo do aktualizacji lub usunięcia przesłanej aplikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Staff Service Sp. z o.o. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom określonym przez obowiązujące prawo w tym zakresie.


Ważne informacje dla aplikujących Kandydatów:

  • Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o podawanie numeru referencyjnego stanowiska, na które Państwo aplikują lub wymienienia stanowisk, które Państwa interesują.
  • Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi Kandydatami spełniającymi kryteria umieszczone w ofercie.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji w trakcie jego trwania, lub rezygnacji z umówionego spotkania, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie.