Jak aplikować

Zmieniająca się rzeczywistość na szeroko pojętym rynku pracy wymaga od ludzi aktywności w poszukiwaniu pracy. Trzeba szukać wyzwań i nowych doświadczeń, żeby szybko odpowiedzieć na potrzeby pracodawców.

Rejestracja w naszej bazie danych kandydatów nic nie kosztuje, a może przynieść wymierne korzyści w postaci ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Ponadto warto wiedzieć, iż nasi konsultanci w pierwszej kolejności korzystają z tej bazy podczas prowadzenia procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

Kandydatów poszukujących pracy zapraszamy do składania swoich dokumentów aplikacyjnych tj.: cv wraz z listem motywacyjnym.

Można to uczynić w następujący sposób:

  1. rejestrując się i wypełniając formularz aplikacyjny bezpośrednio z naszej strony internetowej,
  2. wysyłając wcześniej przygotowane dokumenty na nasz adres internetowy b...@staffservice.com.pl,
  3. odwiedzając nasze biuro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Składane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Staff Service Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.926 z póź.zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji. Oświadczam jednocześnie iż jestem świadomy, że moje dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy Staff Service Sp. z o.o. bez mojej zgody.

Jednocześnie informujemy, iż każdy zarejestrowany w naszej w bazie danych Kandydat ma prawo do aktualizacji przesłanej aplikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Staff Service Sp.z o.o. Państwa dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby bieżących i przyszłych rekrutacji. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom określonym przez obowiązujące prawo w tym zakresie.

Ważne informacje dla aplikujących Kandydatów:

  1. Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o podawanie numeru referencyjnego stanowiska, na które Państwo aplikują lub wymienienia stanowisk, które Państwa interesują.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi Kandydatami spełniającymi kryteria umieszczone w ofercie.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji w trakcie jego trwania, lub rezygnacji z umówionego spotkania, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie.

Zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.