Jak aplikować

Zmieniająca się rzeczywistość na szeroko pojętym rynku pracy wymaga od ludzi aktywności w poszukiwaniu pracy. Trzeba szukać wyzwań i nowych doświadczeń, żeby szybko odpowiedzieć na potrzeby pracodawców.

Rejestracja w naszej bazie danych kandydatów nic nie kosztuje, a może przynieść wymierne korzyści w postaci ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Ponadto warto wiedzieć, iż nasi konsultanci w pierwszej kolejności korzystają z tej bazy podczas prowadzenia procesu rekrutacji.

Zapraszamy!

Kandydatów poszukujących pracy zapraszamy do składania swoich dokumentów aplikacyjnych tj.: cv wraz z listem motywacyjnym.

Można to uczynić w następujący sposób:

  1. rejestrując się i wypełniając formularz aplikacyjny bezpośrednio z naszej strony internetowej,
  2. wysyłając wcześniej przygotowane dokumenty na nasz adres internetowy: cv@staffservice.com.pl
  3. odwiedzając nasze biuro od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Składane dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Staff Service Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.926 z póź.zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez okres 1 roku od daty złożenia  Oświadczam jednocześnie iż jestem świadomy, że moje dane osobowe mogą zostać usunięte z bazy Staff Service Sp. z o.o. bez mojej zgody.”

Jednocześnie informujemy, iż każdy zarejestrowany w naszej w bazie danych Kandydat ma prawo do aktualizacji lub usunięcia przesłanej aplikacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Staff Service Sp.z o.o. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom określonym przez obowiązujące prawo w tym zakresie.

Ważne informacje dla aplikujących Kandydatów:

  1. Przy wysyłaniu aplikacji prosimy o podawanie numeru referencyjnego stanowiska, na które Państwo aplikują lub wymienienia stanowisk, które Państwa interesują.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko wybranymi Kandydatami spełniającymi kryteria umieszczone w ofercie.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji w trakcie jego trwania, lub rezygnacji z umówionego spotkania, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie.

Zapraszamy do przesyłania swoich aplikacji.