Kontakt

STAFF SERVICE Sp.z o.o.

ul. Orkana 10/3
43-300 Bielsko-Biała
POLSKA

+48 33 822 10 11
+48 791 266 535
biuro@staffservice.com.pl

NIP 5472150962
KRS 0000516077

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy.
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN (wpłacony w całości)