GGL/17/19
okolice Skoczowa
Stała
JPS/15/19
Jasienica
Stała
JPT/14/19
Jasienica
Stała
JPC/06/19
Jasienica
Tymczasowa
RSD/10/19
Żywiec
Stała
BBM/09/19
Bielsko-Biała
Stała
BAE/12/19
Bielsko-Biała
Stała,
JPP/16/19
Jasienica
0
BBCN/08/19
Bielsko-Biała
Stała