RNM/72/18
Okolice Żor
Stała
GMA/67/18
Grodzisk Mazowiecki
Stała
JPP/64/18
Jasienica
Stała
SPO/63/18
okolice Bielska Białej, Wisły, Żywca
Zlecenie
JPF/65 /18
Jasienica
0
GAP/66/18
Okolice Skoczowa
Stała
BSK 70/2018
Bielsko-Biała
Stała,